Grön etablering

Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad har beslutat att starta insatsen Grön etablering för personer med sammansatt problematik. Insatsen riktar sig till nyanlända med migrationsstress, motivationsbrist eller med annan psykisk ohälsa.– Projektet är ett viktigt instrument som möjliggör förrehabilitering i en naturnära miljö för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden, säger Eva Magnusson, förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad. Målet är att deltagaren ska må bättre och få möjligheten att så småningom delta i ordinarie arbetsmarknadsinsatser och uppnå egen försörjning genom arbete eller studier.

Grön rehabilitering är en beprövad och verksam rehabiliteringsform för flera målgrupper. Det har forskningsrapporter och de studiebesöken som Samordningsförbundet Stockholms stad har tagit del av, visat. Metoden fungerar ofta som en förrehabilitering inför en mer arbetslivsinriktad rehabilitering bland annat för personer med utmattningsproblematik, stroke och migrationsstress.

Insatsen är ett samarbete mellan Samordningsförbundet Stockholms stad och Stiftelsen Stora Sköndal. De övriga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen Globen – Etablering och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

Läs här Samordningsförbundets utvärdering av insatsen Grön etablering

Plats: Stiftelsen Stora Sköndal

Kontaktpersoner:
Mara Crippa,
projektledare
E-post: mara.crippa@stockholm.se
Telefon: 0761-24 79 72 / 08-508 47 972

Caroline Sterner, projektsamordnare
E-post: caroline.anna.sterner@stockholm.se
Telefon: 0761-23 56 31 / 08-508 35 631

Följ Grön etablering på:
Facebook: Grön Etablering på Stora Sköndal
Instagram: gronetablering

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: