AMA

AMA

Närmare 20 personer ska efter avslutad samverkansaktivitet ha gått igenom en arbetsföremågeprövning och kommit vidare till arbete. Det är innehållet i den individinriktade insatsen AMA, aktiviteter mot arbete, som nu har fått grönt ljus från styrelsen för samordningsförbundet Stockholms Stad.

Samverkansaktiviteten handlar om att Jobbtorg Stockholm Vällingby, stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby och primärvården inom Hässelby-Vällingby ska arbeta med en samverkansmodell för sjukskrivna klienter som saknar sjukpenninggrundande inkomst inom stadsdelsförvaltningen.

Syftet med AMA är att, de totalt 20, deltagarna efter avslutad period ska ha gått igenom en arbetsföremågeprövning och kommit vidare till arbete. Förhoppningen är att minst 40 % av deltagarna går ut i en egenförsörjning genom anställning.

Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbtorg Stockholm Vällingby är huvudansvarig för samverkansaktiviteten.

Kontaktperson:
Helen Wetterstrand,
E-post: helen.wetterstrand@stockholm.se
Telefon: 08-508 35 679

AMA
TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: