ESF-projektet ”Rätt stöd för mig!”

Projektet ”Rätt stöd för mig!” startade efter att Strukturfondpartnerskapet i Stockholms län fattade beslut i juni 2019 att bevilja medel från Europeiska socialfonden för genomförandet. Det är hela 10 kommuner* i Stockholms län som tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm, är med i projektet. Samordningsförbundet Stockholms stad är projektägare och genomför projektet tillsammans med Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna och Samordningsförbundet Roslagen.

Utöver en gemensam projektledning kommer det att finnas tre olika delprojekt inom respektive medverkande förbund. Insatserna som är riktade mot deltagare genomförs inom dessa delprojekt. Totalt kommer projektet att omfatta ca 680 deltagare och pågå från och med september 2019, till och med juni 2022. Projektet inleds med en analys- och planeringsfas för att sedan ta in deltagare från och med juni 2020.

Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur för dem. Målgruppen för projektet är unga och vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan.

En tydlig utgångspunkt för projektet kommer att vara ett nära samarbete med de som direkt berörs, deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare. Inom projektet kommer metoder inom tjänstedesign att användas för att öka målgruppens inflytande i samtliga projektets aktiviteter. Generellt kommer projektets insatser innebära ett individanpassat stöd där personalen bygger en förtroendefull relation med deltagaren och utgår från deltagarens egna intressen i planeringen mot arbete eller studier. I insatserna kommer personalen att arbeta inspirerat av metoderna Supported Employment och Case Management. Även arbetssättet myndighetsgemensamma team, som syftar till en gemensam samordnad plan för deltagaren, kommer att användas inom projektet.

* Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

För mer information om projektet klicka här för att se den beviljade ansökan

Kontaktuppgifter
Johanna Thagemark, projektledare
johanna.thagemark@extern.stockholm.se
Telefon: 08-508 47 963, 076-12 47 963.

OBS! Den planerade kick-Offen för projektet den 25 maj 2020 är inställd. Mer information om ett nytt datum kommer senare här på hemsidan!

TIllbaka till toppen

Samordningsförbundet Stockholms stads medlemmar: