Kommande insatser och projekt

Bron

Samordningsförbundets styrelse beslutade i slutet av mars 2019 att finansiera en individinriktad insats Bron, under perioden 2019-06-01 – 2020-05-31. Målet med insatsen Bron är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv genom att utveckla stöd till eleverna, samverkansformer mellan berörda myndigheter och metoder i ett pilotprojekt. Målet är också identifiera strukturella hinder och skapa möjligheter att remittera från daglig verksamhet.

Målgruppen för insatsen är elever på St. Eriks gymnasiesärskola och elever på Kista byggtekniska gymnasium. Resurser som ska tillsättas är en lots på skolan som arbetar med eleverna samt en 0,5 resurs från Arbetsförmedlingen som arbetar på skolan. Inom daglig verksamhet tillsätts en 0,5 utredarresurs som delas mellan kommunen och Försäkringskassan.

SIP-samordnare

Styrelsen för samordningsförbundet beslutade att finansiera en strukturell insats som SIP-samordnare, under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31. Målet är att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten för individerna i de aktuella målgrupperna. Samordnare ska skapa samverkansrutiner och anmäla avvikelser. SIP-samordnare samordnar sitt arbete med en lots från Intro Stockholm för målgruppen kvotflyktingar.

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: