Har du en idé?

Har du idéer för insatser och projekt? Vi hjälper dig förverkliga dem.

För att ansöka om medel från förbundet till individinriktade insatser eller strukturella insatser – kunskapsutveckling och konferenser, ska du fylla i blanketterna nedan. För den individinriktade blanketten finns en instruktion som hjälper dig fylla i blanketten. Kontakta gärna oss i ett tidigt skede innan ansökan skickas in – ta kontakt med förbundschef Eva Magnusson på telefon 08-508 49 180 eller samordnare Helena Haapala på telefon 08-508 49 181. Färdig ansökan skickas till förbundets brevlåda info.finsam@stockholm.se.

 

Här finner du blanketter och instruktioner för att ansöka

MALL för ansökan till projekt

Mall Instruktioner för ansökan

MALL för ansökan Strukturell insats

Mall för beräkning av budget

 

 

 

 

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: