Finsamteam

Finsamteam på Jobbtorg Stockholm - tillsammans gör vi skillnad!

Samordningsförbundet Stockholms stad har tillsammans med parterna startat Finsamteam på Jobbtorgen. Syftet med Finsamteam är att skapa ytterligare en väg in för stockholmare i behov av samordnade insatser.

Finsamteamen är en struktur för samverkan för arbetslivsinriktad planering och vid behov rehabilitering. Samverkansstrukturen sker mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm. Syftet är att genom ett gemensamt möte mellan berörda myndigheter och tillsammans med deltagaren öka möjligheten till återgång till arbete för personer i behov av samordnade insatser.

Vid anmälan fyll i de tre nedanstående blanketterna och skicka till koordinatorn:

1. Anmälningsblanketten
2. Samtycke Finsamteam jobbtorg
3. Samtycke SUS
Informationsbroschyr till deltagare
Informationsbroschyr till Handläggare

En koordinator anställd av Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för dessa team som träffas regelbundet på varje lokalt Jobbtorg:

 • Jobbtorg City
 • Jobbtorg Farsta
 • Jobbtorg Kista
 • Jobbtorg Skärholmen
 • Jobbtorg Vällingby

Nytt under hösten 2019

Från och med hösten 2019 deltar Finsamteamen i en nationell utvärdering som genomförs av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Det är ett viktigt bidrag till forskningen av Samordnings­förbundens insatser.

Förmöte innan Finsamteam
Från och med hösten 2019 kommer Koordinatorn kalla personen till ett förmöte innan Finsam­teamet för att informera om utvärderingen. Förmötet genomförs på det Jobbtorg som är närmast personens bostad. De som väljer att delta i utvärderingen randomiseras till en av två grupper. Den första gruppen (60 procent) kommer att få en kallelse till Finsamteam direkt. Den andra gruppen (40 procent) får vänta på Finsamteamet i 6 månader. Handläggaren som anmäler personen till Finsamteam kommer få en enkät att besvara och personen kommer besvara 2 till 3 enkäter, detta hanteras av ISF.

Vi hoppas bidra med 170 personer som deltar i utvärderingen. Utvärderingen håller som längt på till och med augusti 2020. Mer information finns här.

Allmän information om utvärderingen

Alla vinner på samverkan

Deltagaren

 • Deltagaren kan få tillgång till de insatser som finns hos medverkande parter
 • Deltagaren behöver inte slussas mellan myndigheter
 • Deltagaren får träffa ett team bestående av handläggare och representant från vården
 • Deltagaren är delaktig i sin egen planering
  Informationsbroschyr till deltagare

Handläggaren

Samhället

 • Fler till egen försörjning genom arbete och studier
 • Färre sjukskrivna
 • Utveckling av myndigheternas samverkansmodeller

Kontakta koordinatorn Ulrika Gustafson ulrika.gustafson@stockholm.se
Telefon: 08-508 49 094, mobil: 076-12 49 094 för mer information.

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: