Finsamteam

Finsamteam på Jobbtorg Stockholm - tillsammans gör vi skillnad!

Samordningsförbundet Stockholms stad har tillsammans med parterna startat Finsamteam på Jobbtorgen. Syftet med Finsamteam är att skapa ytterligare en väg in för stockholmare i behov av samordnade insatser.

Finsamteamen är en struktur för samverkan för arbetslivsinriktad planering och vid behov rehabilitering. Samverkansstrukturen sker mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm. Syftet är att genom ett gemensamt möte mellan berörda myndigheter och tillsammans med deltagaren öka möjligheten till återgång till arbete för personer i behov av samordnade insatser.

Anmälningsblankett
Samtycke Finsamteam
Samtycke SUS

En koordinator anställd av Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för dessa team som träffas regelbundet på varje lokalt Jobbtorg:

 • Jobbtorg City
 • Jobbtorg Farsta
 • Jobbtorg Kista
 • Jobbtorg Skärholmen
 • Jobbtorg Vällingby

Alla vinner på samverkan

Deltagaren

 • Deltagaren kan få tillgång till de insatser som finns hos medverkande parter
 • Deltagaren behöver inte slussas mellan myndigheter
 • Deltagaren får träffa ett team bestående av handläggare och representant från vården
 • Deltagaren är delaktig i sin egen planering
  Information till Deltagare
  Information till Deltagare för utskrift

Handläggaren

Samhället

 • Fler till egen försörjning genom arbete och studier
 • Färre sjukskrivna
 • Utveckling av myndigheternas samverkansmodeller

Kontakta koordinatorn Ulrika Gustafson ulrika.gustafson@stockholm.se
Telefon: 08-508 49 094, mobil: 076-12 49 094 för mer information.

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: