Finsamteam vården

Multikompetenta team på vårdcentraler och psykiatrin – struktur för samverkan

Sedan förra året utvecklar Region Stockholm samverkan mellan förbundets parter genom Finsamteam på vårdcentraler och psykiatrin som underlättar samarbetet kring patienternas rehabilitering.

Inom vårdcentraler och psykiatrin finns det ett antal personer med långa sjukskrivningar. De flesta av dessa personer har kontakt antingen med Socialtjänstens försörjningsstöd eller med Försäkringskassan. En del av personerna har även kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller Jobbtorg Stockholm. Medicinansvarig läkare behöver få fler verktyg för sina sjukskrivna patienter mot arbete och egen försörjning. Vårdcentraler och psykiatrin har tidigare erfarenheter av liknande samverkansprojekt. De medverkande i samverkan är:

  • Region Stockholm
  • Försäkringskassan
  • Socialtjänsten
  • Arbetsförmedlingen
  • Jobbtorg Stockholm
Läs här Samordningsförbundets utvärdering av Finsam handläggarteam inom vården

Norra Stockholm psykiatri, Atlasmuren, mottagningen för adhd 1 och 2

Kontaktpersoner:
Holger Thomas , enhetschef
E-post: holger.thomas@sll.se

Psykiatrin Södra Stockholm, Affektiv mottagning och mottagning för unga vuxna Globen

Kontaktperson:
Agneta Wigg, teamansvarig
E-post: agneta.wigg@sll.se
Adress: Arenavägen 33, 7 tr, 121 77 Johanneshov

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: