Utbildning i komplext trauma

Kompetenssatsning i att bemöta och stödja personer med komplext trauma

Förbundet erbjuder i samarbete med Transkulturellt centrum en utbildning i att bemöta och stödja personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration. Utbildningen riktar sig till medarbetare inom Stockholms stad, Arbetsför­medlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården och erbjuds tvärprofes­sionellt för att ge utrymme för lärande mellan parterna. Utbildningens mål är:

  • Ökad förmåga att identifiera psykisk ohälsa till följd av traumatiska händelser, t ex posttraumatisk stress
  • Ökad förståelse för traumatiserade personers behov av stöd och samverkan
  • Ökad trygghet i sin yrkesroll inför målgruppen
  • Ökad kunskap om andra aktörers arbete och uppdrag och vilka insatser och stöd som erbjuds målgruppen

Utbildningen är en heldag och erbjuds vid fem tillfällen under år 2019 med över 150 medarbetare.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: