Myndighetsgemensam workshop Västerort

Den 13 april var det dags för en myndighetsgemensam workshop inom Västerort för att öka förståelsen och kunskapen om respektive samverkansaktörs roll och uppdrag. Syftet var också att underlätta samverkan i individärenden och effektivisera individens väg mot ett självständigt liv och självförsörjning. Under förmiddagen i mindre arbetsgrupper presenterade sig deltagarna och sina organisationer utifrån:

  • uppdrag för verksamheten
  • det stöd de kan ge individen med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom inom ramen för uppdraget
  • de forum för samverkan som finns inom ramen för uppdraget

Workshopen avslutades med en gemensam arbetslunch där det fanns möjlighet för nätverkande med kollegor från olika verksamheter, vilket var uppskattat.

Ta del av presentation här
TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: