Myndighetsgemensam workshop, Söderort

Samverkan kring individer med psykisk ohälsa samlade medarbetare och chefer från förbundets parter från Psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad inom samverkansklustret Söderort.

Under workshopen presenterade sig medarbetare och chefer, från de olika parterna, för varandra, berättade om sina uppdrag och det sätt de arbetar. Deltagarna var mycket intresserade och fick svar på sina frågor angående deras samverkansparters regelsystem och uppdrag.

Deltagarna delades under workshopen upp i mixade, multikompetenta grupper och fick diskutera case med utgångspunkt från sina erfarenheter, regelverk och rutiner. Här flödade intressanta diskussioner, nyfikna frågor och grupperna såg vilka möjligheter som finns med samverkan. Workshopen gav ökad förståelse och kunskap om respektive samverkansaktörs roll och uppdrag med målet att underlätta samverkan i individärenden.

Frukosten, kafferasten och lunchen gav möjlighet till ytterligare nätverkande under förmiddagen. Majoriteten av deltagarna var nöjda och kände sig mer upplysta när de lämnade efter workshopen för att återgå till sina respektive verksamheter och utföra sina viktiga jobb för stockholmarna.

Myndighetsgemensam workshop 16 februari

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: