Frukostmöte om PTSD

Även vårt senaste frukostmöte den 6 oktober på Elite Palace hotell blev ett mycket välbesökt arrangemang. Cirka 100 åhörare lyssnade på ett föredrag om PTSD. Det handlade om trauma och posttraumatiskt stressyn­drom, arbetslivsinriktad rehabilitering enligt Cooperative Training Employment-metoden, i jämförelse med IPS (Individual Placement and Support), SE (Supported Employment) och andra traditionella arbetsrehabiliteringsmetoder. Föredragshållare var Nihad Milanovich från PTSD-center i Malmö.

Frukostmötet blev en mötesplats för utbyte av kompetens, kunskap och information och fungerade som ett forum för diskussioner inom samverkansområden, i enlighet med Samordningsförbundet Stockholms stads konferensers syfte.

Presentationsmaterial 171006

Samordningsförbundet Stockholms stads frukostmöten/konferenser ska vara en mötesplats för utbyte av kompetens, kunskap och information samt fungera som ett forum för diskussioner inom samverkansområden. Frukostmötena riktar sig främst till medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: