ASF-dag 2018

ASF-dagen den 5 juni handlade om förutsättningarna för arbetsintegration och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län. Dagen riktade sig till berörda politiker, ansvariga chefer i kommuner och landsting för arbetsmarknad, rehab och näringslivsavdelningar samt förbundets övriga parter.

Gävleborgs län delade med sig av sina erfarenheter och framgångar om att arbeta strategiskt med utvecklingen av ASF. Kugghjulet berättade om vernissage 10.30. Sist men inte minst berättade representanter för politiska partier om sina visioner kring en inkluderande arbetsmarknad. Här nedan finner du presentationerna från dagen:

Gävleborgs län
Kugghjulet ASFdagen

Under sammankomsten medverkade även, konstnären och illustratören, Caroline Sellstone som illustrerade ASF-dagen utifrån de ämnen som avhandlades samt de infallsvinklar och synpunkter som kom fram. Se nedan bild på hennes verk som växte fram under förmiddagen:

Vill du veta mer? Ta kontakt med vår
utvecklingsledare Socialt företagande

Robert Pettersson
Kontaktuppgifter:

robert.pettersson@extern.stockholm.se
08-508 47 965 eller 076-124 79 65

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: