Halmstadsmodellen

Frukostmöte, maj

Den 12 maj var det åter dags för samordningsförbundet Stockholms Stads välbesökta frukostmöte som denna gång handlade om det uppmärksammade Halmstadsmodellen och hölls på Konferens 7A, Vasagatan 7 i centrala Stockholm. Syftet var att inspirera för det fortsatta arbetet med målgruppen i Stockholm.

Pia Ryberg, samverkansansvarig, försäkringskassan i Halmstad och socialsekreteraren Kristina Hildingsson från stöd- och försörjningsenheten i Falkenberg berättade om arbetet med personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst i Halland.

Sophie Olofsson, tidigare projektledare för Projekt Nollplacerade, berättade om sitt arbete i Nacka. Därefter vidtog en gemensam diskussion om fortsatta arbetet i Stockholm och vilka lärdomar man kan ha från Halmstadsmodellen. Värdet av det arbete som rehabkoordnitatorerna gör för projekten var det som de flesta var överens om efter den gemensamma diskussionsstunden.

Läs här om slutrapporten Halmstadsmodellen
Läs om viljeinriktningen om samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom
TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: