Myndighetsgemensam workshop

Myndighetsgemensam workshop inom samverkanskluster Järva

Den 2 februari samlades cirka ett 80-tal medarbetare och chefer verksamma inom psykiatrin, primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta samt Rinkeby Kista på inbjudan av Samordningsförbundet Stockholms Stad.

Syftet var att genomföra en workshop för att öka förståelsen och kunskapen om samverkansaktörernas roll och uppdrag. Detta för att underlätta samverkan i individärenden och effektivisera individens väg mot ett självständigt liv och självförsörjning. Dagen inleddes med att utvecklingsledarna Barbro Ivares och Jonna Millroth från Samordningsförbundet Stockholms Stad berättade om förbundets roll i samverkan.

För föreläsningen ”Att hjälpa istället för stjälpa” svarade Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut, verksam inom primärvården och som har startat nätverket Läkare med Gränser.

Workshopen om samverkan och olika parters roll och uppdrag genomfördes utifrån Case som togs upp och diskuterades. Under workshopen berättade också deltagarna för varandra om uppdraget för respektive verksamhet och det stöd som individen, med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, kan få inom ramarna för dessa uppdrag. Det diskuterades och identifierades också de olika forum som finns för samverkan. Dessutom fick alla möjlighet att nätverka med kollegor från olika verksamheter under förmiddagen.

Ladda ner Åsa Kadowakis bildspel från workshop Järva 2 februari 2018

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: