MIA Stockholms stads Konferens 2018

MIA Stockholms stad växer med nya målgrupper och insatser. Det berättades om under måndagen den 28 maj då MIA Stockholms Stad bjöd på konferens i samband med att projektet har varit i gång under ett år.

Syftet med konferensen var att informera om hur arbetet går, vilka resultat som hittills har nåtts och vad som framöver planeras inom MIA Stockholms stad. Konferensen handlade bland annat om ytterligare en insats, Case management Narkolepsi, som är ett samarbete mellan Karolinska sjukhuset och Arbetsförmedlingen. Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare MIA berättade om Case management-metoden och vilka erfarenheter projektet gjort hittills. MIA HBS gav inspiration om metoderna Supported Employment och Case Management, och om hur de fungerar ihop. Det kom även att handla om vad som är på gång inom arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF.

Presentation MIA Stockholms stad – konferens 180528 Maria Rösby
Case management Narkolepsi – MIA konferens 180528 Franciska Trojne
Presentation insatser för sjukskrivna – MIA konferens 180528 Helena Haapala
Case management – MIA konferens 180528 Johanna Thagemark
MIA HBS SE & CM – MIA konferens 180528 Maria Reed

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: