Laddar...

Nyheter

Webbinarierna den 26 mars och den 16 april

Här kan du ta del av presentationerna från den 26 mars respektive den 16 april.

Mer information

Förstudie Parallella spår

Vi har fått medel från ESF för en förstudie inom områden: etablering och återinträde på arbetsmarknaden.

Mer information

Upphandling av arbetsträningsplatser

Förbundet genomför upphandling av arbetsträningsplatser för deltagare i insatser finansierade av förbundet.

Mer information

Halvårsrapport 2020

Halvårsrapporten 2020 redovisar förbundets insatser och ekonomiska utfall för första halvåret 2020.

Mer information

Kampanj om psykisk hälsa

Vi uppmärksammar frågor kring psykisk hälsa och suicidprevention i en specialbilaga.

Mer information

Hur känt är förbundet?

Under förra året genomförde förbundet en utvärdering kring kännedomen om samordningsförbundet Stockholms stad hos parterna.

Mer information

Samordningsförbunden gör skillnad

Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund.

Mer information

Utvärdering av förbundets verksamhet och resultat

Syftet med utvärderingen som genomfördes förra året, var att ta fram ett underlag som visar hur förbundets budgetmedel nyttjats.

Mer information